Wydawca treści Wydawca treści

Zakończono I etap prac inwentaryzacyjnych w Puszczy Białowieskiej

Zakończono I etap prac terenowych, mających na celu zebranie informacji na temat bogactwa przyrodniczego Puszczy Białowieskiej.

Te ważne badania, pozwolą porównać różnorodność biologiczną na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, rezerwatów przyrody oraz obszarów, na których prowadzona jest gospodarka leśna.

Było to przedsięwzięcie niezwykle ambitne, na skalę dotychczas nieznaną, nie tylko w Lasach Państwowych, ale i w całej Polsce. Ponad 70 leśników oraz specjalistów z różnych dziedzin przyrodniczych, rekrutowanych z całej Polski, przeprowadziło prace badawcze na około 1400 powierzchniach monitoringowych. Pomimo iż ostępy i mokradła Puszczy nie ułatwiały badań, prowadzono je z wielką starannością, metodami jak najmniej naruszającymi środowisko. Na tym etapie prac, badano występowanie szeregu ptaków, owadów i roślin w Puszczy Białowieskiej. Oprócz tego pobrano próbki gleby i scioły, po to, żeby określić zawartość węgla. Wyłożono również pułapki, służące badaniu populacji owadów z rodziny biegaczowatych, żyjących na powierzchni gleby i będących wskaźnikiem jakości środowiska.

Już pierwszy etap inwentaryzacji ujawnił, że na terenie lasów gospodarczych, występują takie gatunki roślin i owadów, które wcześniej nie były odnotowywane na tym obszarze. Pomiar drzewostanów potwierdza katastroficzne informacje dotyczące zamierania świerka na masową skalę. Obecnie trwa opracowywanie i analizowanie  zebranych wyników. Jednak już teraz wiadomym jest, że końcowy raport będzie zawierał szereg nowych i wartościowych informacji dotyczących przyrody Puszczy Białowieskiej.

Kolejny, prawie 3 tygodniowy etap badań terenowych, rozpocznie się w ostatnim tygodniu czerwca br.