Wydawca treści Wydawca treści

Zakaz wstępu do lasu

Z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, związane z występowaniem znacznej liczby martwych drzew, na terenie Nadleśnictwa Hajnówka wprowadzony został okresowy zakaz wstępu do lasu.

Zakazem objęto niektóre leśne szlaki, m.in. zielony i niebieski. Niebezpieczne tereny zostały oznaczone żółtymi tablicami z napisem "zakaz wstępu". Złamanie zakazu będzie traktowane jako wykroczenie.