Wydawca treści

Oferta łowiecka.

Ośrodek Hodowli Zwierzyny - Nadleśnictwo Browsk polowania organizuje zarówno dla myśliwych krajowych i zagranicznych.

Kontakt do leśniczego ds. łowieckich: Bogusław Dawidziuk tel. 504 275 150