Wydawca treści Wydawca treści

MIEJSCA OGNISKOWE

Nadleśnictwo Browsk dysponuje dwoma miejscami ogniskowymi.

 

1. Obiekt rekreacyjno-dydaktyczny „Pod Dębami” oddz. 78Ba (leśnictwo Przechody)

Miejsce ogniskowe Pod Dębami znajduje się na skraju lasu w miejscowości Świnoroje. Prowadzi do niego ścieżka edukacyjna Pod Dębami. Przy miejscu ogniskowym są zlokalizowane wiaty z miejscami siedzącymi dla ok. 40 osób. Naokoło polany rośnie grupa starych dębów szypułkowych - ustanowiona jako grupowy pomnik przyrody. Na terenie obiektu znajduje się boisko do siatkówki plażowej.

 

2. Wiaty turystyczne w leśnictwie Olchówka „Dworny Grądek” oddz. 80Cb

Miejsce ogniskowe Dworny Grądek znajduje się na skraju lasu i łąki, niedaleko doliny rzeki Narewki. Prowadzi do niego ścieżka edukacyjna Szlakiem orlika krzykliwego. Przy miejscu ogniskowym są zlokalizowane wiaty z miejscami siedzącymi dla ok. 60 osób. Uroku miejsca dodają dęby szypułkowe rosnące dookoła polany ogniskowej rosną dęby szypułkowe, są one pomnikami przyrody.
 
 

Aby Nadleśnictwo Browsk udostępniło miejsce ogniskowe, Wnioskodawca powinien wypełnić formularz dostępny poniżej i złożyć go (osobiście w sekretariacie, za pośrednictwem faxu lub emailem) z wyprzedzeniem co najmniej tygodnia od planowanej daty wynajmu oraz uiścić opłatę najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wynajmu (w kasie nadleśnictwa lub przelewem na rachunek bankowy nadleśnictwa). W celu korzystania z miejsc ogniskowych należy zapoznać się z obowiązującym Zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Browsk z dnia 25.08.2017 (znak ZG.715.30.2017) w sprawie opłat za udostępnienie miejsc ogniskowych (dostępny poniżej). W załączniku nr 1 do powyższego zarządzenia umieszczony jest Regulamin korzystania z miejsc ogniskowych w Nadleśnictwie Browsk.