Leśnictwa Leśnictwa

Pasieki

Leśniczy - Jerzy Pańkowski Podleśniczy - Wiesław Stolc
796 386 719

ul. Szkolna 60

17-220 Siemianówka

Olchówka

Leśniczy - Andrzej Skiepko Podleśniczy - Mirosław Dobrzyński
605 460 711

Gruszki 19/2

17-220 Narewka

Lewkowo

Leśniczy - Andrzej Melesz Podleśniczy - Andrzej Ignaciuk
608 467 422

Gruszki 18

17-220 Narewka

Rybaki

Leśniczy - Jan Kononiuk Podleśniczy - Roman Nieścieruk
608 551 631

Waśki 111

17-210 Narew

Krynica

p.o Leśniczego - Ryszard Sawrycki Podleśniczy - Igor Birycki
500 404 476

Kapitańszczyzna 21

17-220 Narewka

Gnilec

Leśniczy - Jan Januszkiewicz Podleśniczy - Andrzej Niedźwiedź Podleśniczy - Michał Androsiuk
503 905 869

Gnilec 4

17-220 Narewka

Nowosady

Leśniczy - Krzysztof Grzywiński Podleśniczy - Andrzej Androsiuk Podleśniczy - Piotr Matuszewski
782 751 342

Gnilec 7

17-220 Narewka

Przechody

Leśniczy - Sławomir Januszkiewicz Podleśniczy - Jan Łomaszkiewicz
514 654 361

Gnilec 7

17-220 Narewka

Jelonka

Leśniczy - Anatol Bortnik Podleśniczy - Wiesław Kojło
604 906 478

Świnoroje 28

17-220 Narewka

Łańczyno

Leśniczy - Mirosław Kulbacki Podleśniczy - Maciej Gromotowicz
604 906 496

Olchówka 60

17-220 Narewka

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Leśniczy - Bogusław Dawidziuk Podleśniczy - Tomasz Palak
504 275 150