Leśnictwa Leśnictwa

Pasieki

Leśniczy - Jerzy Pańkowski Podleśniczy - Wiesław Stolc
796 386 719

ul. Szkolna 69

17-220 Siemianówka

Olchówka

Leśniczy - Andrzej Skiepko Podleśniczy - Mirosław Dobrzyński
605 460 711

Gruszki 19/2

17-220 Narewka

Lewkowo

Leśniczy - Andrzej Melesz Podleśniczy - Michał Szklanko
608 467 422

Gruszki 18

17-220 Narewka

Rybaki

Leśniczy - Jan Kononiuk Podleśniczy - Roman Nieścieruk
608 551 631

Waśki 111

17-210 Narew

Krynica

Leśniczy - Ryszard Sawrycki Podleśniczy - Igor Birycki
500 404 476

Krynica 21

17-210 Narew

Gnilec

Leśniczy - Jan Januszkiewicz Podleśniczy - Michał Androsiuk
503 905 869

Gnilec 4

17-220 Narewka

Nowosady

Leśniczy - Krzysztof Grzywiński Podleśniczy - Andrzej Androsiuk
782 751 342

Skupowo 132  Sorocza Nóżka

17-200 Hajnówka

Przechody

Leśniczy - Sławomir Januszkiewicz Podleśniczy - Jan Łomaszkiewicz
514 654 361

Gnilec 7

17-220 Narewka

Jelonka

Leśniczy Sławomir Zdunek Podleśniczy Wiesław Kojło
604 207 582

Janowo 33

17-220 Narewka

Łańczyno

Leśniczy - Mirosław Kulbacki Podleśniczy - Maciej Gromotowicz
604 906 496

Olchówka 60

17-220 Narewka

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Leśniczy - Bogusław Dawidziuk Podleśniczy - Tomasz Palak 881 937 007
504 275 150

Janowo 33

17-220 Narewka