Wydawca treści Wydawca treści

Konsultacje społeczne - zadania gospodarcze na rok 2017w lasach HCVF

Nadleśnictwo Browsk ogłasza konsultacje społeczne na planowane zabiegi gospodarcze w lasach HCVF na rok 2017.

Nadleśnictwo Browsk ogłasza konsultacje społeczne dotyczące planowanych zabiegów w lasach HCVF na 2017 rok.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres nadleśnictwa lub adres e-mail: browsk@bialystok.lasy.gov.pl do dnia 16.01.2017 roku.

Lp.

Kategoria ochronności HCVF

Wykonywany zabieg

J.m.

Łączny rozmiar zabiegu w 2017 roku

1

2

3

4

5

2

HCVF 1.2

Czyszczenia późne

ha

1,43

Trzebież późna

ha

97,28

Trzebież wczesna

ha

13,37

3

HCVF 2.1

Czyszczenia późne

ha

49,36

Czyszczenia wczesne

ha

8,72

ODN-LUK

ha

0,3

ODN-ZRB

ha

9,86

Czyszczenia późne - pozyskanie

ha

29,04

Rębnia IB

ha

6,72

Rębnia IVD

ha

17,55

Trzebież późna

ha

138,42

Trzebież wczesna

ha

84,63

4

HCVF 3.2

Czyszczenia późne

ha

32,62

Czyszczenia wczesne

ha

7,3

ODN-ZRB

ha

2,36

Czyszczenia późne - pozyskanie

ha

12,15

Rębnia IB

ha

1,72

Rębnia IVD

ha

17,55

Trzebież późna

ha

75,74

Trzebież wczesna

ha

27,91

5

HCVF 4.1

Czyszczenia późne

ha

14,45

Czyszczenia późne - pozyskanie

ha

1,34

Trzebież późna

ha

8,65

Trzebież wczesna

ha

4,89

6

HCVF 6

Czyszczenia wczesne

ha

3,8

 

Charakterystyka i cel wykonania poszczególnych zabiegów opisane są w streszczeniu Planu Urządzenia Lasu.

Dodatkowych informacji dotyczących lasów HCVF w biurze Nadleśnictwa udzieli Pani Urszula Olejnicka i Pan Dawid Pańkowski.

 

 


Lasy HCVF.

Ogólne zasady wyznaczania lasów HCVF i zasady gospodarowania w nich w Nadleśnictwie Browsk"

1.     Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane z wykorzystaniem „Kryteriów wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska".

2.     Procedura wyznaczania tych lasów i zasad gospodarowania w nich zrealizowana została po konsultacjach z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi. Konsultacje prowadzone były w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej oraz pisma wysłane do różnych partnerów zapraszające do konsultacji tej tematyki w okresie (I konsultacje od 19.01.2009 do 30.05.2009, II konsultacje od 01.10.2009 do 30.10.209).

3.    Zakres planowanych na 2010 r. zabiegów gospodarczych w lasach HCVF podlegał konsultacji społecznej w oparciu o informacje zamieszczone na naszej internetowej w okresie od 01.10.2009 do 30.10.2009 oraz pisma zapraszające do konsultacji, wysłane do potencjalnych partnerów. Konsultacje społeczne zabiegów planowanych do wykonania w lasach HCVF w 2011 r. zostaną przeprowadzone po ogłoszeniu informacji na naszej stronie internetowej w miesiącu wrześniu i październiku 2010 r., tj. w okresie sporządzania projektu planów gospodarczych na rok 2011 r.

4.    Dodatkowe informacje na temat lasów HCVF można uzyskać u p. Urszula Olejnickiej, tel. (85) 685 83 44 , e-mail: urszula.olejnicka@bialystok.lasy.gov.pl   w godzinach od 7:15 do 15:15 w dniach roboczych. W opisie planowanych działań gospodarczych, używane są terminy z zawodowego języka leśników, które są szczegółowo objaśnione w zakładce „Urządzanie lasu" strony internetowej Nadleśnictwa.