Asset Publisher Asset Publisher

Bocian czarny – ptak z lasu.

Bocian czarny (nazywany również hajstrą) jest bliskim krewnym bociana białego.

Czerń jest tylko w jego nazwie, jego pióra mienią się kolorami tęczy. Bez wątpienia jeden z naszych najpiękniejszych ptaków..

Co sprawniejsze oko przyloty bociana czarnego może zaobserwować na przełomie marca i kwietnia. Najłatwiej go spotkać i dostrzec podczas wędrówek, gdy szybuje wysoko, czasem w niewielkiej grupie albo wspólnie z bocianami białymi.

Jeszcze dziś pisząc o bocianie białym nie myślałam, że właśnie w tym momencie jego kuzyn zawitał już w nasze puszczańskie strony.

Nie jest to ptak bardzo towarzyski, nie skupia się w duże stada jak bocian biały. To ptak leśny. Gniazdo zakłada w głębi drzewostanu. Na nizinach typowym dla niego środowiskiem są rozległe, wilgotne lasy w pobliżu bagien lub zbiorników wodnych. Najchętniej jednak wybiera podmokłe lasy olszowe. W przypadku braku optymalnych środowisk gnieździ się w grądach i innych lasach liściastych a nawet w borach.

Pokarmu szuka pod osłoną drzew oraz na rzadko odwiedzanych przez ludzi polanach i łąkach.

Mimo, że zasięg geograficzny bociana czarnego jest znacznie większy niż bociana białego, jego liczebność jest kilkadziesiąt razy mniejsza.

Śmiało można powiedzieć, iż jest to tajemniczy i nieśmiały mieszkaniec lasu.