Gekennzeichneter Inhalt

Obiekty edukacyjne.

Dla potrzeb edukacji na terenie Nadleśnictwa Browsk utworzono Ośrodek Edukacji Leśnej, którego głównym celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez organizowanie stałych i okresowych wystaw przyrodniczych, organizowanie zielonych szkół i innych spotkań z młodzieżą, jak również warsztatów ekologicznych dla nauczycieli, przeprowadzanie szkoleń dla różnych grup społecznych, konkursów wiedzy ekologicznej oraz opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o walorach i zagrożeniach lasów i środowiska przyrodniczego oraz roli i zadaniach PGL Lasy Państwowe.

Dla potrzeb edukacji na terenie Nadleśnictwa Browsk utworzono Ośrodek Edukacji Leśnej, którego głównym celem jest kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez organizowanie stałych i okresowych wystaw przyrodniczych, organizowanie zielonych szkół i innych spotkań z młodzieżą, jak również warsztatów ekologicznych dla nauczycieli, przeprowadzanie szkoleń dla różnych grup społecznych, konkursów wiedzy ekologicznej oraz opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o walorach i zagrożeniach lasów i środowiska przyrodniczego oraz roli i zadaniach PGL Lasy Państwowe. Ośrodek zawiera ekspozycje dotyczące fauny i flory lasów wśród wystawek znajduje się; ekspozycja dotycząca drzew leśnych i drewna, tablice dotyczące zagrożeń dla ekosystemu leśnego, zestaw fitopatogenów leśnych, ekspozycja szyszek sosny, oraz zielnik reprezentujący najbardziej charakterystyczne gatunki roślin runa leśnego.

 

Podstawowym instrumentem jej realizacji są ścieżki dydaktyczne:

1. Ścieżka przyrodniczo - leśna "Pod Dębami'.

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE Ścieżka edukacyjna "Pod Dębami" Ścieżka edukacyjna "Pod Dębami" rozpoczyna się w pobliżu miejscowości Świnoroje. Jej trasa przebiega Całość przedstawionych tu zagadnień można podzielić na dwie grupy tematyczne związane z gospodarką ludzką w lesie: ochrona drzewostanów przed czynnikami abiotycznymi (wiatr śnieg, itp.) i biotycznymi (zwierzyna, owady roślinożerne, itp.) oraz hodowla lasu. Spośród zagadnień ochroniarskich na pierwszy plan wysuwa się problem walki z kornikiem drukarzem - najbardziej uporczywym gatunkiem owada osłabionych świerków. Z zagadnień hodowlanych mamy cały przegląd tematów: od profilu glebowego ukazującego budowę gleby leśnej poprzez szkółkę leśną, na której są produkowane sadzonki drzew, po zabiegi pielęgnacyjne wykonywane w drzewostanach różnego wieku. Nie brak przy ścieżce również najstarszych zachowanych w Puszczy śladów działalności człowieka - kurhanów.

2. Ścieżka turystyczna "Masiewo - Zalew Siemianówka".

Ścieżka edukacyjna "Masiewo - Zalew Siemianówka"Ścieżka edukacyjna "Masiewo - Zalew Siemianówka" biegnie przez obszar bardzo zróżnicowany pod względem ukształtowania terenu, wilgotności i żyzności gleb. Dzięki temu można przyjrzeć się całej gamie siedlisk leśnych : od suchego i ubogiego boru sosnowego, poprzez żyzny umiarkowanie wilgotny grąd, po bardzo wilgotny ols. Wiek drzewostanów położonych przy ścieżce również jest bardzo zróżnicowany. Zobaczymy tu zarówno kilkusetletnie, naturalnego pochodzenia drzewostany, jak i pochodzące z ostatnich kilkudziesięciu lat drzewostany sadzone i pielęgnowane przez człowieka. Trasa ścieżki rozpoczyna się na Polanie Masiewskiej, a kończy przy wieży obserwacyjnej nad Zalewem Siemianówka, przechodząc przez rezerwat Siemianówka. Trasa ma liczne odejścia umożliwiające dotarcie do interesujących miejsc położonych nieco na uboczu w stosunku do przebiegu ścieżki. Ścieżka jest udostępniona również jako szlak rowerowy.

3.Ścieżka edukacyjna "Szlakiem puszczańskich mokradeł".

Ścieżka edukacyjna "Szlakiem puszczańskich mokradeł" Ścieżka powstała w 2005 roku, rozpoczyna się w miejscowości Nowosady i prowadzi przez najciekawsze tereny Nadleśnictwa Browsk związane z gospodarką wodną i tematyką z tym związaną. Długośc ścieżki – 12 km.

4. Park edukacyjny.

Ścieżka edukacyjna "Szlak Św. Eustachego" tworzy obiekt, który Nadleśnictwo nazwało: Parkiem edukacji przyrodniczo - leśnej Park Edukacji przyrodniczo - leśnej - powstał w 2003 roku. Głównym celem jego utworzenia było udostępnienie dla edukacji i turystyki puszczańskich kompleksów z jednoczesną eliminacją zniszczeń w zbiorowiskach leśnych. W skład parku wchodzi: malownicze herbarium, unikalny słoneczny poromierz, oryginalne barcie, stołówka dla zwierząt, celtycki krąg mocy, złoty szlak św. Eustachego z oryginalną kapliczką w starym dębie