Asset Publisher Asset Publisher

Certyfikaty

Kolejny audyt na terenie RDLP w Białymstoku potwierdził, że gospodarka leśna jest prowadzona prawidłowo

Audyt PEFC, przeprowadzony został w dniach 2-4 października 2017 roku. Audytorzy odwiedzili nadleśnictwa: Hajnówka, Knyszyn, Gołdap, Pisz i Nowogród. Nie zostały wniesione żadne niezgodności i spostrzeżenia.

Następstwem pozytywnego wyniku audytu jest otrzymanie przez RDLP w Białymstoku i podległe jednostki, certyfikatu o numerze CSL/722/2017

resources-to-get