Aktualności Aktualności

Konsultacje społeczne - zadania gospodarcze na rok 2018 w lasach HCVF.

Nadleśnictwo Browsk ogłasza konsultacje społeczne na planowane zabiegi gospodarcze w lasach HCVF na rok 2018.

Nadleśnictwo Browsk ogłasza konsultacje społeczne dotyczące planowanych zabiegów w lasach HCVF na 2018 rok.

Wszelkie uwagi prosimy przesyłać na adres nadleśnictwa lub adres e-mail: browsk@bialystok.lasy.gov.pl do dnia 07.02.2018 roku.

Lp.

Kategoria ochronności HCVF

Wykonywany zabieg

J.m.

Łączny rozmiar zabiegu w 2018 roku

1

2

3

4

5

1

HCVF 2.1

Czyszczenia późne

ha

44,29

Czyszczenia wczesne

ha

14,23

2

HCVF 3.2

Czyszczenia późne

ha

17,91

Czyszczenia wczesne

ha

4,82

3

HCVF 4.1

Czyszczenia późne

ha

0,25

 

Charakterystyka i cel wykonania poszczególnych zabiegów opisane są w streszczeniu Planu Urządzenia Lasu.

Dodatkowych informacji dotyczących lasów HCVF w biurze Nadleśnictwa udzieli Pani Urszula Olejnicka.