Aktualności Aktualności

KOMUNIKAT

Wszystkie prace związane z wycinaniem drzew, realizowane obecnie w lasach zarządzanych przez Nadleśnictwo Browsk, wynikają wyłącznie z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Każdorazowo takie działania poprzedza lustracja terenowa, prowadzona przez komisję z udziałem m.in. przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej. Jako drzewa do usunięcia kwalifikowane są egzemplarze zagrażające upadkiem na ciągi komunikacyjne: martwe, zamierające, pochylone w kierunku dróg, nadłamane, z naderwanym systemem korzeniowym. Działania związane z bezpieczeństwem mają charakter priorytetowy. Drzewa wskazane do usunięcia ze względów bezpieczeństwa przy drogach mogą być i są ścinane niezależenie od tego, do jakiej strefy ochronnej UNESCO kwalifikuje się dane wydzielenie leśne – jest to zgodne z zasadami dopuszczalnych działań w każdej ze stref, wskazanymi we wniosku renominacyjnym Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO „Puszcza Białowieska”.

Wspomniane prace dla zapewnienia bezpieczeństwa przy drogach w Nadleśnictwie Browsk przeprowadzono m.in. przy tzw. Kapitańskiej Trybie, kilkukilometrowej drodze leśnej wykorzystywanej w ruchu lokalnym. Na odcinku ok. 330 m droga ta przechodzi m.in. w sąsiedztwie oddziału 765Ba, gdzie w grudniu br. ścięto drzewa o masie ok. 40 m3, zagrażające użytkownikom tej drogi. W związku z wątpliwościami, jakie pojawiły się odnośnie możliwości zagospodarowania drewna wyciętego w tej lokalizacji, tj. ewentualnej jego sprzedaży (a nie samej konieczności ścięcia dla usunięcia zagrożenia dla użytkowników drogi), nadleśniczy Nadleśnictwa Browsk podjął dziś decyzję o pozostawieniu drewna ściętego w oddziale 765Ba na miejscu do naturalnego rozkładu. Zależy nam bowiem na dobrej współpracy dla dobra Puszczy Białowieskiej z UNESCO, partnerami zarządzającym Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO „Puszcza Białowieska”, lokalną społecznością i wszystkimi pozostałymi interesariuszami.